Haushalt : Jg. (2012), Teil II - Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne / Much. Much. 2012
 

Haushalt2012Teil II - Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft