Perspektive Armut : Interdisziplinäre, partizipatorische Projekte : / Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft, Alanus Hochschule. Alfter bei Bonn / Texte - Ruth Gilberger, Prof. Sandra Freygarten, Prof. Thomas Egelkamp, Miriam Nolte, Loïc Devaux, Raphael Arweiler, Joakim Couchoud, Giuseppe Marino und Wolfgang Alexander Tiller. 2015
Inhalt