PIAAC-L data collection 2014: technical report : follow-up to PIAAC Germany 2012 / Anouk Zabal, Silke Martin, and Beatrice Rammstedt ; GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Köln : GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, 2016
Inhalt