Guanyu you qubie de zeren de butong guandian : guoji tanpan zhong youguan gongtong dan you qubie de zeren gainian de zui xin pingshu / Pieter Pauw ... Bonn : DIE, 2014
Inhalt